Ο Δήμος Κατερίνης στην «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας»

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας

Ο Δήμος Κατερίνης στην «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας»

Καλύτερες συνδέσεις: Άνθρωποι – Μέρη – Πακέτα – Σχεδιασμός & Πολιτική.

Ο Δήμος Κατερίνης συμμετέχει ενεργά στην «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας».