“Καμπύλες”

ekthesi

“Καμπύλες”

Η Αστική Σχολή Αικατερίνης από τις 26 Μαΐου έως τις 5 Ιουνίου διοργανώνει Έκθεση Φωτογραφίας της εφορείας Φωτογραφία “Ίριδα” της ΕΠΜ.

Οι ώρες επίσκεψης είναι 10:00 με 13:00 και 17:00 με 20:00.